Radni izlet po obroncima Fruške gore, uređenje staze i markiranje oznaka na stazi vidikovac Vukovo – Liska – Skandala – Vukovo u dužini od 14 km. Markiranje će se provoditi iz više smjerova u isto vrijeme zbog same dužine staze.

Lokacija vidikovac Vukovo na Google karti.

KT Skandala