Dana 06. ožujka 2022. godine, ide se na izlet pod nazivom “Srimušijada” koji se hoda po obroncima Papuka iznad Velike.

U ovisnosti o broju prijavljenih ići će se kombijem ili autobusom, a o broju prijavljenih ovisit će i cijena prijevoza (do 90,00 kuna).

Prijave i uplata najkasnije do 25. veljače 2022. godine.

Polazak je u 06,00 sati ispred hotela Slavonija

Više na plakatu izleta: