Od 01. do 03. srpnja 2022. godine organizira se izlet na južni Velebit i Liku uz planirani obilazak 4 vrha iz Hrvatske planinarske obilaznice:
Poštak – HPO 14.3,
Crnopac – HPO 13.10,
Kremen – HPO  14.4
i Martinščak – HPO 7.3,

te kao središni dio izleta, Put Malog princa, vrlo atraktivnu stazu.

Izlet je tehnički i kondicijski zahtjevniji.

Smještaj je u apartmanu Ada u Gračacu.

Broj planinara je ograničen na 9 (kombi), prijave i uplata akontacije do 15. lipnja 2022. godine ili do popunjavanja mjesta.

Više o izletu na plakatu: