O da, …Vinkovci su naslovna biskupija.

I imaju svog naslovnog Cibalskog biskupa Nikolu Eterovića, koji je na privremenom radu u Njemačkoj…u svojstvu apostolskog nuncija u Njemačkoj.

Naš biskup je rođen u Pučišćima, otok Brač, zaredio se za svećenika 1977. god., a jedan od naših vezista iz Vatikana (vidi članak Vatikanska veza), papa Benedikt XVI, imenovao ga je naslovnim biskupom Cibalae dana 26. studenog 2009. godine.   

Za one koji žele znati više…

Prijevod:
Apostolska nuncijatura u Hrvatskoj, Zagreb, 26. studenog 2009.
br. 418/09
Preuzvišeni gospodine,
U ime Uzoritog gospodina kardinala Giovannni Battista Re, prefekta Kongregacije za biskupe, zadovoljstvo mi je obavijestiti Vas kako je Sveti Otac odredio da se u popis naslovnih biskupskih središta uključe sljedeće drevne biskupije, dugo već ugašene, a koje se nalaze na teritoriju Hrvatske:

  • Cibalae (Cibale-Vinkovci), Cibaliensis
  • Epidaumur (Cavtat), Epidauritanensis

Vašoj pozornosti, prilažem, u privitku, zabilješke o novim naslovnim biskupijama.

Koristim i ovu prigodu da Vam iskažem osjećaje bratske povezanosti, 

odani Vam u Gospodinu
+ Mario Roberto Cassari
Apostolski nuncij

Preuzvišeni gospodin
Msgr. Marin Srakić
Nadbiskup i metropolit Đakovačko – Osječki
Đakovo
(privitak kao u tekstu)

Vinkovačka biskupija (Ecclesia Cibalitarum), u donjoj Panoniji, spominje se u IV. stoljeću u “Acta matryum” koja govore o Dioklecijanovim progonima kršćana, posebice u dijelu koji se odnosi na tri sveta mučenika: Sveti Irenej, biskup Sirmiuma; Sveti Sineron Sirmijski te sveti Polion Cibalski. Biskupija Cibalae bila je sufraganska Sirmijskoj Metropoliji.

Grad Vinkovci poznat je i kao rodno mjesto cara Valentinijana.

U današnjim Vinkovcima postoji nekoliko arheoloških zona iz ranokršćanskih vremena, među kojima je i značajan sarkofag sa znakom ribe i Kristovim ideogramom. Isto tako, nedavno su u Vinkovcima otkriveni ostaci temelja kršćanske bazilike iz nešto kasnijeg razdoblja.

Đakovačko-Osječki nadbiskup, msgr. Marin Srakić, predsjednik Hrvatske Biskupske Konferencije, podupire  zahtjev.

Apostolska Nuncijatura u Hrvatskoj, povoljno se izrazila.
Nema zapreke sa strane Papinskog Odbora za povijesne znanosti.

Ova Kongregacija, podložna vašoj volji, moli Vašu Svetost da odredi da starodrevna, ugašena, biskupija Cibalae (Cibale-Vinkovci), Cibaliensis (Hrvatska) bude uvrštena u popis naslovnih biskupskih središta.


preveo: mr. sc. Drago Matijević

Opis grba:

  • štit u obliku kaleža
  • iza grba nalazi se križ zlatne boje u obliku stupa, s dva vodoravna kraka koji označuje nadbiskupsku službu
  • prelatski šešir s vrpcom i deset resa sa svake strane, u zelenoj boji
  • donja vrpca sa zlatnom podlogom i natpisom crne boje Caput angulli Christus (Krist je zaglavni kamen).

dokumenti i prijevod preuzeti iz knjige grupe autora, Vinkovci, Tisak Zebra, Vinkovci 2010.