Za sve one planinare koji žele obogatiti svoje znanje iz orijentacije na terenu uz pomoć mobilnih aplikacija, organizira se jednodnevna edukacije korištenja aplikacije “Locus Map”, koja bi se održala dana 22. listopada 2021. godine od 19,00 sati u prostorijama Društva, Vinkovci, M. Gupca 21. 

Program predavanja: