Ovogodišnji središnji izlet bio je organiziran od 23. do 27. kolovoza 2023. godine kada se išlo u Bugarsku, na najviši vrh Balkana – Musolu (2925 m), i Vitošu (2290 m), planinu iznad bugarskog glavnog grada Sofije.

25. 8. 2023. – Musala

26. 8. 2023. – Vitoša