Izlet u sklopu opće planinarske škole za polaznike i starije članove, na kojem je bil0 64 planinarki i planinara iz tri planinarska društva: HPD Cibalia iz VInkovaca, HPD Tikvica iz Županje i HPD Liska iz Iloka.

Hodale su se dvije staze, jedna kraća za seniore i jedna duža za polaznike.