Od 01. do 03. srpnja 2022. godine, 8 članica i članova Društva obišlo je vrhove Poštak u Lici i Crnopac na južnom Velebitu, te stazu Malog princa.

pogledaj više fotografija sa Poštaka na facebooku

pogledaj više fotografija sa staze Malog princa na facebooku