Od 10. do 18. svibnja, za 9 dana, 5 članova HPD Cibalia i 1 član HPD Bršljan Jankovac prošli su turno stazu Slavonskog planinarskog puta.

Avanturu su započeli od Planinarskog doma Đuro Pilar (KT-14) te su išli u smjeru suprotno od kazaljki na satu. 

Od ukupno 8 noći, 4 noći su spavali u šatorima koje su nosili sa sobom cijelo vrijeme, dok su 4 noći proveli u čvrstim objektima (PK Borovik, manastir Orahovica, PD Lapjak i PD Omanovac).

Ukupno su za skoro 97 sati hodanja prešli 293 kilometra sa prosjekom od oko 33 kilometra na dan i u prosjeku hodajući 11 sati dnevno.

Od velike pomoći su im bili i  planinari koji su ih dočekivali poslije iscrpljujućih hodanja, a koji su ih u nekoliko navrata dočekivali sa dodatnim pićem i hranom te popunjavali njihove zalihe, pogotovo flastera zbog žuljeva.

I dvije zanimljivosti: 
– ovo je bilo prvi puta da je više planinara krenulo i uspješno završilo turni obilazak Slavonskog planinarskog puta (obično se na turni obilazak planinari odlučuju ići samostalno ili u paru)


– prvi puta su dvije ekipe u isto vrijeme krenule u turni obilazak iz različitih smjerova te su se susrele na usponu prema Brezovom polju (HPD Cibalia Vinkovci i PD Zanatlija Osijek)

Pogledaj fotografije sa turnog obilaska SPP-a: 

  1. dan:

2. dan

3. dan:

4. dan: 

5. dan:

6. dan:

7. dan:

8. dan:

9. dan: