12. prosinca 2021. godine, na isti dan kada je jedna ekipa bila na Papuku, u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana planina (11. 12.), 8 članica i članova Društva išlo je kružnom stazom Od Planinarske kuće “Krndija” u Ložnici, preko Bedemgrada do Lončarskog visa i nazad po Slavonskom planinarskom putu.