Na temelju članka 25 Statuta Hrvatskog planinarskog društva Cibalia Vinkovci, Upravni odbor HPD Cibalia na sjednici održanoj 04.12.2019. godine donio je

 

PRAVILNIK O IZLETIMA

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA CIBALIA VINKOVCI

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila pripreme, organizacije i vođenja planinarskih izleta, te obaveze svih sudionika planinarskog izleta koji idu na planinarske izlete koji je u organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Cibalia Vinkovci (u nastavku Društvo)

 

Članak 2.

Društvenim izletom, pohodom, manifestacijom i slično smatra se javno oglašeno planinarsko putovanje koje organizira Društvo, a kojem se može pridružiti svaki član HPD Cibalije Vinkovci koji posjeduje odgovarajuću vještinu, tjelesnu i zdravstvenu spremnost i opremu.

Izletu se mogu pridružiti i članovi drugih planinarskih društava ako imaju uredno ovjerenu planinarsku iskaznicu za tekuću godinu.

 

Članak 3.

Društvo može svojom odlukom podupirati, dozvoliti, ograničiti ili zabraniti svakom pojedinom članu obavljanje organizacijskih poslova, oglašavanje izleta i prikupljanje prijava u ime Društva ako Društvo smatra da radi nešto van etičkih i moralnih vrijednosti za Društvo ili njegove članove.

Društvo ili ovlaštena osoba iz društva za pojedino događanje koje organizira Društvo može članu zabraniti odlazak na isti ako smatra da nema odgovarajuću vještinu, tjelesnu i zdravstvenu spremnost i opremu.

 

Članak 4.

Izleti se najavljuju barem 15 dana ranije na redovnim sastancima Društva, na društvenim mrežama, tj. na službenoj Facebook stranici (Hrvatsko planinarsko društvo Cibalia), putem e-mail poruka (sa službene adrese Društva) ili na Viberu u grupi HPD CIBALIA OBAVIJESTI ili PLANINARSKA SVAŠTARA (mjesta za obavještavanjima o izletima)

U iznimnim slučajevima kad poziv za netko događanje dobijemo u kraćem  roku od navedenom u prvom stavku ovog članka, izlet se može organizirati ako ima zainteresiranih za ići na njega.

 

Članak 5.

Objava za izlet treba sadržavati podatke o:

 • nazivu/imenu organizatora izleta (osoba ili udruga koja predlaže i organizira izlet)
 • svaki izlet ovisno o zahtjevnosti mora imati organizatora izleta, vodiča izleta (koji mogu biti i jedna osoba), a po potrebi i njihove pomoćnike
 • mjestu i datum održavanja izleta
 • vremenu i mjestu polaska, planiranom vremenu povratka
 • zahtjevnosti staze hodanja (napornosti i tehničkoj zahtjevnosti izleta)
 • dužini staze, planiranom vremenu hodanja
 • potrebnoj opremi
 • je li organiziran planinarski obrok – doručak, ručak i koja je cijena obroka
 • vrsti prijevoza (bus, kombi, osobni automobili, kapacitet busa/kombija i dr.)
 • planiranim troškovima izleta (prijevoz, cestarine, ulaznice, hrana, noćenje, eventualne honorare za profesionalnog vodiča i pomoćnog vodiča ako su nužni…) te mjestu i rokovima uplate
 • popisu prijavljenih planinara
 • krajnjem roku za prijave
 • krajnjem roku otkazivanja izleta do kojega se ne moraju podmirivati planirani troškovi (nakon toga roka prijavljeni član mora platiti troškove izleta iako ne ide na izlet, osim ako si nađe zamjenu)

 

Članak 6.

O izletu organizator ili vodič mora izvještavati članstvo na redovnim sastancima Društva,   i na Viber grupama sa redoslijedom prijava.

Organizator izleta najmanje dva puta u tjedan dana mora ažurirati popis prijavljenih planinara/sudionika.

 

Članak 7.

Trošak prijevoza za izlet plaća se organizatoru ili vodiču izleta do zadnjeg dana za prijavu.

Ukoliko se uplata ne izvrši do navedenog roka za prijave smatra se da je prijavljeni odustao od izleta i gubi svoje mjesto.

Planinar koji odustane od izleta iz opravdanih razloga (bolest ili nesretni slučaj prijavljenog ili užeg člana obitelji i tome slično) poslije krajnjeg roka otkazivanja izleta, iznos koji je uplatio za trošak prijevoza/izleta biti će mu vraćen u cijelosti.

Osobe koje uplate akontaciju, prije puta, a na put ne idu, akontacija će im biti vraćena čim prva rezerva uplati akontaciju.

Organizator/voditelj izleta vodi evidenciju odustajanja po trenutku odustajanja.

Otkazati može i nakon toga roka ako je pronašao zamjenu, tj. drugog planinara koji je popunio njegovo mjesto. prije nego se ta zamjena javi organizatoru/voditelju izleta.

Planinaru koji ne najavi ili ne otkaže izlet do vremena predviđenog roka za otkazivanje izleta, ne vrača mu se akontacija koju je uplatio.

 

Članak 8.

Ako se izlet otkaže iz opravdanih razloga svi prijavljeni su dužni snositi nastali trošak koji je nastao prilikom organizacije izleta.

 

Članak 9.

Kada se popuni kapacitet predviđen za izlet, u popisu planinara na mjestima za obavještavanjima o izletima, se podvlači crta, a potom se i dalje dopisuju naknadno prijavljeni planinari (zamjena) koji će redoslijedom prijavljivanja dobiti mjesto u predviđenom prijevoznom sredstvu ako netko odustane od izleta.

Osobe koje nisu članovi HPD Cibalia mogu ići na 3 izleta (ako ima mjesta u prijevoznom sredstvu, jer prioritet imaju članovi), nakon toga se moraju učlaniti u planinarsku organizaciju.

 

Članak 10.

Za zahtjevnije izlete prednost imaju planinari koji mogu prehodati stazu.

Na ove izlete mogu ići i planinari koji neće hodati samo ukoliko ima slobodnog mjesta u predviđenom prijevoznom sredstvu.

Ako neki planinar precijeni svoje mogućnosti nakon sugestije organizatora/vodiča izleta i inzistira da ide, a pokaže se da ipak nije spreman za tako zahtjevan izlet, o tome se vodi evidencija i taj planinar ne može sudjelovati na sljedećim sličnim izletima na kojima organizator/vodič procijeni da isti nije sposoban ići na izlet takve zahtjevnosti.

 

Članak 11.

Organizator ili vodič izleta tempo hodanja prilagođava najavi izleta.

Ako tempo/brzina hodanja nije posebno najavljen onda planinari moraju biti spremni na prosječan tempo hodanja od 4 km/h.

 

Članak 12.

Vodič izleta odlučuje o dužini i mjestu predaha ili odmora. Ostale planinare mora upozoriti s svojim planom na početku izleta ili tokom hodanja ovisno o ponašanju planinara, vremenskim uvjetima, situaciji na terenu.

 

Članak 13.

Organizator prilikom planinarenja izleta treba računati i na pričuvno vrijeme izleta u slučaju da se dogodi nekakva nepredviđena situacija.

Organizator prilikom planiranja izleta treba imati i pričuvnu stazu za sigurno spuštanje planinara.

 

Članak 14.

Organizator ili vodič su osobno odgovorni za stručne pogreške i propuste.

Organizator ili vodič nije odgovoran za osobno ponašanje pojedinaca.

 

Članak 15.

Organizator ima pravo isključiti člana iz skupine u svim slučajevima kada to izravno ugrožava sigurnost člana kojeg se isključuje ili ostalih u skupini.

Organizator ili vodič nije odgovoran za člana koji se samoinicijativno namjerno udalji iz skupine (odbija upute organizatora ili vodiča).

 

Članak 16.

Kada se na izlet ide osobnim vozilima, troškovi prijevoza se dijele između svih putnika u jednakom omjeru (u prijevoz ulazi cestarina).

U trošak prijevoza osobnim automobilima uračunata je kilometraža u iznosu od 50 lipa po kilometru i potrošnja goriva u količini od 7 litara dizela na 100 km + cestarina.

Organizator i/ili vodič plaća 50% troškova izleta  ako na izlet ide do 10 sudionika. Ako su organizator i vodič dvije osobe onda svaki po 25% ili po njihovom dogovoru.

Ako na izlet ide od 10 – 39 sudionika organizator i/ili vodič oslobođeni su plaćanja. Ako su organizator i vodič dvije osobe onda svaki plaća po 50% ili po njihovom dogovoru.

Ako na izlet ide više od 40 sudionika organizator i vodič oslobođeni su plaćanja istog (ako su to dvije osobe, obje su oslobođene plaćanja), a pomoćni vodiči plaćaju 50% troškova prijevoza. Broj pomoćnih vodiča se određuje po pravilniku Vodičke službe ili procijeni organizatora i vodiča na terenu.

Djeca koja u tekućoj godini napune 12 godina plaćaju 50% troškova izleta za izlete s više od 20 sudionika.

Umirovljenici preko 70 godina plaćaju 50% troškova izleta za izlete s više od 40 sudionika.

 

Članak 17.

Organizator i/ili vodič izleta može biti svaki iskusni član Društva sa završenom Općom planinarskom školom kojeg za pojedini izlet ovlasti rukovodstvo društva.

Organizator je osoba koja je zadužena za svu logistiku organizacije izleta. Organizator može ali ne mora sudjelovati na samom izletu. Ako organizator ne sudjeluje na izletu sve njegove dužnosti preuzima vodič.

 

Članak 18.

Organizator izleta:

 • organizatora izleta imenuje rukovodstvo Društva
 • najavljuje izlet na redovnim sastancima Društva, na društvenim mrežama, tj. na službenoj Facebook stranici (Hrvatsko planinarsko društvo Cibalia), putem e-mail poruka (sa službene adrese HPD Cibalia) i/ili na Viberu u grupi HPD CIBALIA OBAVIJESTI ili PLANINARSKA SVAŠTARA.
 • angažira vodiča i pomoćnog vodiča izleta ako je to potrebno
 • vodi popis planinara za izlet i kontinuirano ažurira popis sudionika,
 • prikuplja uplate za troškove izleta,
 • organizira vrstu prijevoza za izlet
 • organizira prehranu na izletu,
 • kontaktira s domaćinima na odredištu – organizira noćenje za višednevne izlete,
 • skupa s vodičem i pomoćnim vodičem vodi brigu o planinarima za vrijeme izleta
 • vrši sve uplate troškova (prijevoz, cestarine, noćenje, prehrana, ulaznice, profesionalni vodiči i dr.) ili ovlašćuje nekog da plati troškove,
 • skupa s vodičem izleta piše izvješće o izletu.

 

Članak 19.

Vodič i pomoćni vodič izleta:

 • stručne osobe koje imaju položeni ispit za vodiče i certifikate Hrvatskog planinarskog saveza ili međunarodne certifikate za planinarske vodiče (u iznimnim slučajevima mogu biti i iskusni planinari )
 • pomaže organizatoru izleta u organizaciji prije izleta,
 • određuju najbolju trasu planinarskog pohoda na terenu,
 • tijekom pohoda vodič organizira kako će skupina hodati
 • o potrebi imenuje pomoćne vodiče
 • skupa s organizatorom izleta, vodiči vode brigu o planinarima za vrijeme od polaska do povratka s izleta
 • pomažu organizatoru izleta u pisanju izvješća o izletu.

 

Članak 20.

Ako se na izlet ide u osobnim automobilima ili kombi vozilima kad naši članovi sami upravljaju istima, vozači ne smiju konzumirati alkohol od polaska do povratka.

Organizator i/ili vodič ukoliko uoče da je vozač konzumirao alkohol, istoga moraju zamijeniti i na siguran način dovesti sve sudionike na mjesto polaska.

Ako se vozač ne pridržava stavka jedan ovog članka snositi će sankcije i više neće upravljati vozilom kad se ide ili vraća sa izleta

.

Članak 21.

Kad se na izlet ide prijevozom sa više mjesta (kombi, autobusom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom) repertoar glazbe je glazba koja se može čuti na Radio postaji Vinkovci ili Narodnom radiju Zagreb.

 

Članak 22.

Izviješće o izletu sadrži:

 • naziv izleta, mjesto gdje se išlo,
 • datum izleta,
 • imena organizatora izleta, vodiča i pomoćnog/pomoćnih vodiča
 • težinu i zahtjevnost staze,
 • ruta staze, dužina staze u km, trajanje u h,
 • polazak na izlet (vrijeme i mjesto),
 • predviđeni povratak
 • popis planinara koji su išli na izlet,
 • ime i prezime vozača, opis vozila s kojim se išlo na izlet
 • tko je oslobođen plaćanja, u kojoj mjeri i zašto
 • kretanje na stazu, dužina staze, ruta hodanja, obiđeni vrhovi, završetak hodanja
 • cijene prijevoza, cestarine, prehrane, noćenja, ulaznica, profesionalnih vodiča,…
 • posebnosti izleta.

 

Članak 23.

Po obavljenom izletu na prvom sastanku u društvenim prostorijama Društva izuzetno u roku od 7 dana, organizator ili vodič podnose izvještaj o izletu i pravdaju navedene troškove izleta.

 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu od 01.01.2020. godine.

 

 

Predsjednik HPD Cibalia

Igor Nađ