U najvećoj cjelovitoj šumi hrasta lužnjaka u Republici Hrvatskoj, na obali rijeke Studve,  300tinjak metara od granice sa Republikom Srbijom, nalaze se ostaci utvrde Zvjezdangrad, od kojih je vidljiv ostao samo opkop i dio temelja koji se nadziru kroz šumsko tlo. Sama utvrda nije detaljnije istražena te još nije sasvim jasna povijest iste za koju se procjenjuje da datira iz ranog srednjeg vijeka, te da je jedno vrijeme pripadao znamenitom srednjovjekovnom vlastelinstvu u srijemskom Moroviću.

U knjizi Vanje Radauša, Andre Mohorovičić piše o Zvjezdangradu i ovo: “Nizinsko gradište na močvarnom tlu u Spačvanskoj šumi, koj pripada tradiciji izgradnje koncentričnim nizovima nasipa i opkopa branjenih pribježišta pretpovijesnog mlađekamenodobnog i mealodobnog radinskog i ranosrednjovjekovnog, kulturama seobe naroda pripadajućeg gradišnog tipa. Mnogobrojni nalazi ovakvih utvrđenih ferugija rasprostranjeni su uz vodene tokove, unutar močvara i šuma, kao i na brežuljcima širom Slavonije. Detalji Zvjezdangrada, a naročito elementi pojačanja nasipa obzidom od opeke, ukazuju na njegov život upravo u tijeku ranosrednjovjekovne afirmacije našega etnikuma na tlu Slavonije”. (izvod iz knjige “Stari gradovi, dvorci i crkve Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema: pregled povijesti oko 270 mjesta i oko 500 zdanja”, autor Tomislav Đurić, Zagreb 2002.)

Neposredno uz Zvjezdangrad, nalazi se i poznato Športsko-rekreacijsko izletište Zvjezdangrad na koje dolaze izletnici iz obližnjih mjesta od kojih je najbliže mjesto Soljani koje se zalazi na nekih 6 km udaljenosti po dobrom makadamu. Udaljenost izletišta od Vinkovaca je oko 55 km.

NapomenaLokalitet je najbolje obići u kasnu zimu ili rano proljeće, prije buđenja vegetacije zbog koje je kasnije otežan prilaz i vidljivost cijelog kompleksa. Također, pošto je riječ o povijesnim ostacima, potrebno je voditi računa da se ne mijenja ili uništava postojeće stanje.

 

Lokacija Zvjezdangrada na Google karti.