Tijekom 2 završna dana Opće planinarske škole koja se održavala na obroncima Krndije, polaznici su prvi dan pješačili od pl. doma Tivanovo do Dobre vode, gdje su po povratku pisali pismeni ispit, dok su drugi dan planinarili od pl. doma Tivanovo do Petrovog vrha (701 nm).