Povodom Međunarodnog dana planina koji se obilježava 11. prosinca, 6 planinarki i 10 planinara HPD Cibalia u organizaciji Parka prirode Papuk i suorganizatora Slavonski planinari sudjelovali su s 100-tinjak planinara u istraživanju nemarkirani djelova Papuka pod nazivom izleta Nepoznati Papuk i Krndija
“Na razmeđu Krndije i Papuka”