14. sudenoga 2021. godine odrađen je radni izlet – istraživanje staza Lovka – Skandala, Bapska – Skandala i Principovac – Skandala u sklopu priprema za proširenje ponude planinarskih staza oko KT Skandala.