U istočnom dijelu Novih Mikanovaca  nalazi se lijepa i zanimljiva templarska Crkva svetog Bartola, spomenik nulte kategorije, izgrađena u 13. stoljeću. Crkva se nalazi na rubu Dilj gore, a oko crkve je mjesno groblje. Sama crkva je atraktivna zbog svog nakrivljenog tornja (jedinog u Hrvatskoj!) u koji se ulazi iz prostora crkve, dok je sam glavni ulaz u crkvu sa južne bočne strane. Toranj je svoju prvotnu namjenu imao kao obranbena kula sa puškarnicama, da bi u kasnijim stoljećima bio nadozidan ravni dio na kojem je danas zvonik crkve.

Kako je u srednjem vijeku cijeli nizinski dio od rijeke Save do početaka obronaka Dilj gore bio poplavan, u srednjovjekovnim zapisima stoji da su mještani Babine Grede dolazili čamcima do podnožja crkve, ukapajući svoje preminule na uzvišenom groblju u Mikanovcima, i na taj način izbjegavajući poplavljivanje grobova svojih najmilijih.

U podnožju obronka pronađeni su i ostaci drvenih stupova za vezanje čamaca.

Lokacija crkve na google karti.

Više o povijesti crkve pročitajte na stranici Blaga i misterije.