Dana 21. 11. 2021. godine s polaskom u 07,00 sati ispred hotela Slavonija, organizira se drugi izlet – istraživanja novih planinarskih staza i priprema za postavljanje putokaza po istima.

Kao i prethodni izlet, cijenu puta pokriva Društvo a prijave se zaprimaju do 17. studenog 2021. godine.

O broju prijavljenih ovisi da li će se ići kombijem ili autobusom.

Plakat izleta: